NOR – för 30 år i statlig tjänst

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Har du jobbat 30 år i staten? Då kan du tilldelas utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst". Du får välja en gåva som delas ut i maj 2023.

Du som jobbat 30 år i statlig tjänst föräras utmärkelsen "För Nit och Redlighet i Rikets Tjänst". Du får välja en gåva som kommer att delas ut vid en lunch med rektor i maj 2023. Plats meddelas senare.

Avdelningen för HR har inte uppgift om alla anställdas tjänstetid i staten, det vill säga tjänsteår även vid andra myndigheter än högskolan. Därför är det bra om du som har rätt till utmärkelsen informerar om detta.

Hör av dig till Tina Nordin på avdelningen för HR som samordnar detta.

 

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: