Nominera eller sök till uppdraget som prefekt till institutionen språk, litteratur och lärande

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Du kan fram till den 10 april nominera kandidater eller söka till uppdraget som prefekt för institutionen språk, litteratur och lärande.

Som prefekt har du det övergripande ansvaret för att utveckla institutionens sammanhållna akademiska miljöer. Med stöd av proprefekt, avdelningschefer, administration och kollegial beredning ansvarar prefekten för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan. Du skapar förtroende och utvecklar verksamheten genom samarbeten både internt och externt.

Nomineringar av tillfrågad kandidat skickas till HR-specialist Elin Apel senast 10 april. Ansökan är öppen från 13 mars till 10 april. Ansökan till uppdraget sker via länken i annonsen.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: