Nominera eller sök till uppdraget som prefekt på institutionen lärarutbildningen

Nu har du möjlighet att söka eller nominera kandidater till uppdraget som prefekt för lärarutbildningen.
Två personer samtalar vid ett bord.
Per Eriksson

Som prefekt har du det övergripande ansvaret för att utveckla institutionens sammanhållna akademiska miljöer. Med stöd av proprefekt, avdelningschefer, administration och kollegial beredning ansvarar prefekten för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan. Du skapar förtroende och utvecklar verksamheten genom samarbeten både internt och externt. 

Nomineringar av tillfrågad kandidat skickas till HR-specialist Elin Apel senast 18 december 2023. Ansökan är öppen från 1 december till 18 december 2023. 

Ansökan till uppdraget sker via länken i annonsen.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: