Namn på studenter – nu ska namnet vara samma i Learn och Ladok

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En synkronisering mellan Skatteverket och högskolans system gör att från och med måndag 21 juni kommer det namn som studenten har hos Skatteverket även vara det som syns hos oss – detta gäller nu även tidigare skapade studentkonton.

Sedan en tid tillbaka synkroniseras namn på nya studentkonton i högskolans samtliga system baserat på de officiella uppgifterna hos Skatteverket. Från måndag 21 juni kommer även namn på tidigare studentkonton att uppdateras.

Synkroniseringen görs för att få samma namn på studenterna i exempelvis lärplattformen Learn och Ladok, eftersom olika namn i dessa system skapar osäkerhet i bedömningsarbetet. Denna synkronisering görs nu även för äldre studentkonton, det vill säga sådana som skapades innan synkroniseringen utvecklats.

Om en student har fel, eller flera tilltalsnamn, hos Skatteverket så kommer det innebära att det är det namnet som syns i högskolans system – vilket gör att studenten kan uppleva att det nu är fel namn som återfinns. För att kontrollera, och eventuellt ändra, vilket som är studentens tilltalsnamn kan de använda sig av e-tjänsten byta förnamn hos Skatteverket.

Kontakt
Support
Senast granskad:
Senast granskad: