Mentor – ett pedagogiskt stöd för studenter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna erbjuder ett pedagogiskt stöd för studenter med olika funktionsnedsättningar. Med hjälp av mentorer i klassrummet ges möjligheten att bolla sina tankar, få instruktioner förytligade eller att sortera information.
Vinterbild på Högskolan Dalarna biblioteksbyggnad i eftermiddagsljus
Norkay

Ett av de riktade pedagogiska stöd som Högskolan Dalarna erbjuder för att stödja studenter med funktionsnedsättning är mentorskap. Studenter som ansöker om och blir beviljade riktat pedagogiskt stöd på grund av sin funktionsnedsättning kan få hjälp av en studentmentor att planera och strukturera sina studier. Studentmentorerna administreras av Studenthälsan och är personer eller studenter med mångårig erfarenhet av högskolestudier.

– Att få möjlighet att bolla sina tankar, ställa förtydligande frågor kring instruktioner eller få hjälp att sortera information i kursrummen är ofta ett uppskattat stöd för personer med exempelvis neuropsykiatriska variationer, säger Martina Öijwall, enhetschef, avdelningen för studentstöd och utbildningsadministration.

För att underlätta mentorernas arbete har NGL nu skapat en skräddarsydd roll för mentorerna i kursrummen som kallas just ”Mentor”. Som mentor i kursrummen har man möjlighet att ta del av innehållet rörande kursmaterial och instruktioner men är varken registrerad som student eller lärare. Mentorerna kommer inte åt resultat eller annan kurshantering.

– Mentorernas roll är strikt passiv och endast till för att kunna ta del av instruktioner, uppgifter, kurshandbok och liknade för att kunna vara ett stöd till personen som beviljats stöd, säger Martina Öijwall.

Studenter med beviljat pedagogiskt stöd har ett ansvar att efter beslut från samordnare för studenter med funktionsnedsättning uppvisa sitt stödbeslut (NAIS-beslut) till kurs– eller programansvarig, där det framgår att studenten är beviljad mentor.

I samband med beslut ger samordnaren mentorerna tillgång till aktuellt kursrum. Som kursansvarig behöver du alltså inte göra någonting och detta innebär ingen ökad administration, men det ger studenter med beslutade stödåtgärder ett bättre stöd.

Senast granskad:
Senast granskad: