Martin Norsell föreslås få förlängt som rektor / Proposal to extend the term of office of the Vice-Chancellor

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolestyrelsen beslutade enhälligt vid styrelsemötet den 20 april att föreslå regeringen att förlänga förordnandet med tre år.
Porträtt på rektor Martin Norsell.
Anders Gårdestig

– Det är glädjande att styrelsen beslutade att be regeringen förlänga rektors förordnande. Under Martins Norsells ledning har högskolan arbetat fram en ny strategi med sammanhållna akademiska miljöer där fokus är utbildning, forskning och samverkan av hög kvalitet. Att styrelsen nu beslutat att förlänga rektors förordnande ger oss goda förutsättningar för utvecklingen av högskolan och för att fortsätta arbetet framåt med full kraft, säger styrelseordförande Christina Bellander. 

Inför högskolestyrelsens beslut har synpunkter samlats in från studenter, lärare, övriga medarbetare och ledning. Förslaget har också MBL-förhandlats.

Ordförande Christina Bellander kommer nu att föreslå för regeringen att förnya Martin Norsells rektorsförordnande under perioden 1 maj 2024 till 30 april 2027. 

Senast granskad:
Senast granskad: