Mallar nu tillgängliga direkt i Microsoft 365

Anställda vid Högskolan Dalarna kan nu nå mallar direkt via Office-programmens mallbibliotek. Mallar finns för Word och Powerpoint. Mallarna ska underlätta för dig i ditt arbete. De har utvecklats utifrån krav på digital tillgänglighet och i förhållande till Högskolan Dalarnas grafiska profil.
Närbild på händer som använder tangentbord.
Färdiga mallar att använda sig av finns direkt via Office-programmens mallbibliotek, mallar finns för Word och Powerpoint. Jonathan Bergkvist

Lagringen av mallar för anställda går nu över till denna lösning. Malva ska nu användas endast av studenter som använder webbversionen av Microsoft365. 

– Genom detta arbete vill vi beakta och ge verktyg för att uppfylla högskolans skyldighet som myndighet att leva upp till kraven för offentlighetsprincipen och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, säger Emma Jernqvist, arkivarie, avdelningen för stöd till ledning och styrning.
Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som upprättats av eller inkommit till högskolan. Högskolan ansvarar för att de handlingar som produceras är tillgänglighetsanpassade.

Mallarna är även en del av arbetet med att säkerställa att den visuella identiteten bibehålls och för att alla dokument ska ha samma uttryck för att förstärka och förtydliga högskolan som avsändare. Rätt typsnitt med rubriknivåer finns automatiskt på plats liksom logoplacering med mera.

Tillgänglighetsanpassning – mer än ögat kan se

Vad gör mallarna egentligen tillgänglighetsanpassade, kan man fråga sig? 

Att dokument och presentationer är tillgänglighetsanpassade sker inte automatiskt, men genom de mallar som nu finns nåbara för alla medarbetare när de öppnar upp programmen Word eller PowerPoint har ett viktigt steg tagits. Nu finns en infrastruktur på plats som gör att mallarna är enkla att komma åt.

Notera att övergången till den nya lösningen samt utvecklandet och revideringen av mallar är under arbete.

Så når du mallarna

Efter att du tryckt för alternativet att skapa ett nytt dokument, räknebok eller presentation har du tillgång till mallarna. Välj mappen ”Staff”. Där ser du direkt de svenskspråkiga mallarna. Klicka därefter på mappen ”English” för mallar på engelska.

Bild 1.jpg

Frågor och svar
  • Varför har vi mallar?
    Mallarna är en del av arbetet med att säkerställa att den visuella identiteten för högskolan bibehålls och för att alla dokument ska ha samma uttryck för att förstärka och förtydliga högskolan som avsändare. Mallarna ska underlätta för användaren i det vardagliga arbetet – du som användare ska inte behöva fundera på vad som ska stå med när du skriver ett brev förutom själva innehållet.
  • Jag tycker inte om mallarnas design. Måste jag använda mallarna?
    Mallarna är menade att underlätta för dig i ditt arbete. De har utvecklats utifrån krav på digital tillgänglighet och i förhållande till Högskolan Dalarnas grafiska profil. Avsändaren ska vara tydlig.
Senast granskad:
Senast granskad: