Lämna in dina löneärenden senast 5 juli

Avdelningen för HR behöver få in dina löneärenden senast den 5 juli om du ska hinna få med det på julilönen. Underlagen måste vara kompletta och attesterade av chef.
Miniräknare med svarta tangenter liggandes på bord med papper på.
Löneärenden hanterar du i Primula. Pixabay

Löneärenden, till exempel utlägg, reseräkningar och utbetalningsunderlag för timanställda, ska vara inkomna till lönespecialist senast den 5 juli för att bli utbetalda på lönen i juli. Underlagen ska då vara kompletta och attesterade av chef.

Kontakt

Vid frågor kontakta avdelningen för HR.

HR-support
Senast granskad:
Senast granskad: