Lämna in dina löneärenden senast 5 juli

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avdelningen för HR behöver få in dina löneärenden senast den 5 juli om du ska hinna få med det på julilönen. Underlagen måste vara kompletta och attesterade av chef.

Löneärenden, till exempel utlägg, reseräkningar och utbetalningsunderlag för timanställda, ska vara inkomna till lönespecialist senast den 5 juli för att bli utbetalda på lönen i juli. Underlagen ska då vara kompletta och attesterade av chef.

Kontakt

Vid frågor kontakta avdelningen för HR.

HR-support
Senast granskad:
Senast granskad: