Lämna in dina löneärenden senast 5 december

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avdelningen för HR behöver få in dina löneärenden senast den 5 december om du ska hinna få med det på decemberlönen. Underlagen måste vara kompletta och attesterade av chef.

Eftersom lönen utbetalas redan den 22 december ska löneärenden, till exempel utlägg, reseräkningar och utbetalningsunderlag för timanställda, vara inkomna till lönespecialist senast den 5 december för att bli utbetalda på lönen i december. Underlagen ska då vara kompletta och attesterade av chef.

Det årliga friskvårdsbidraget

Om du har utlägg för friskvårdsaktivitet ska de vara inköpta senast 31 december 2022 för att söka ersättning i Primula. Det årliga friskvårdsbidraget är 2 000 kronor.

Senast granskad:
Senast granskad: