Lämna in dina löneärenden senast 5 december

HR-avdelningen behöver få in dina löneärenden senast den 5 december om du ska hinna få med det på decemberlönen. Underlagen måste vara kompletta och attesterade av chef.
Ulf Palm
Glöm inte bort att använda friskvårdsbidraget – och glöm då inte bort att lämna in ditt utlägg. Ulf Palm

Eftersom lönen utbetalas redan den 23 december ska löneärenden, till exempel utlägg, reseräkningar och utbetalningsunderlag för timanställda, vara inkomna till lönespecialist senast den 5 december för att bli utbetalda på lönen i december. Underlagen ska då vara kompletta och attesterade av chef.

 

Senast granskad:
Senast granskad: