Kurs i Mental Health First Aid – MHFA

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studenthälsan på Högskolan Dalarna kommer att hålla i en första hjälpen-kurs inom psykisk hälsa. Kursen kommer att äga rum under sammanlagt två heldagar den 25 och 27 april.
Närbild på fasaden till biblioteket på Campus Falun.

Mental Health First Aid, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Studenthälsan på Högskolan Dalarna kommer den 25 och 27 april utbilda medarbetare i denna första hjälpen-kurs. Kursen pågår i sammanlagt 16 timmar, uppdelad på 8 timmar per utbildningsdag.

Avsikten är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

  • Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
  • Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.
  • Kursen lär ut en handlingsplan.
  • Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp.
  • I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Läs om MHFA på Karolinska Institutet/NASP (Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention) 

Anmälan

Om du är intresserad av gå kursen ska du kontakta din närmaste chef för medgivande. Därefter anmäler du dig till: kurator@du.se.

OBS! Sista anmälningsdag fredag 17 mars.

Varmt välkommen till två intressanta dagar!

Senast granskad:
Senast granskad: