Konferens 11 maj: Kvalitetsregister för forskning 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Välkommen till årets konferens om kvalitetsregister för forskning!

I vår anordnas årets konferens om kvalitetsregister för forskning. Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård. 
 
Datum: 11 maj 2023

Tid: kl. 9.00–16.00

Plats: Piperska Muren i Stockholm eller digitalt deltagande

Arrangörer: Vetenskapsrådet i samarbete med SKR, Nationella Kvalitetsregister och Apotekarsocieteten

Anmälan: Anmäl dig via Apotekarsocietetens webbplats - Program och anmälan 


Om konferensen

Syftet med konferensen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor kopplade till kvalitetsregisterforskning.

Teman för dagen:

  • Så har kvalitetsregistren bidragit till en hälso- och sjukvård i världsklass
  • Forska på kvalitetsregisterdata – så gör du
  • Aktuell forskning och samverkan inom det nationella systemet för kunskapsstyrning
  • Exempel från forskning på kvalitetsregisterdata
  • Hälsodata och kvalitetsregister – framtidens strategiska resurs


Efter konferensen bjuder Apotekarsocieteten in till ett mingel för att fira konferensens 10-års jubileum. Välkommen!

Senast granskad:
Senast granskad: