Kommande Forte-utlysning av gästforskarbidrag

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 15 juni öppnar Fortes utlysning av gästforskarbidrag. Utlysningen ska bidra till utveckling och lärande och tillföra kunskap från det internationella forskarsamhället till svensk forskning inom Fortes områden - hälsa, arbetsliv och välfärd.

Kommande utlysning för inresande och utresande gästforskare

Den 15 juni öppnar Fortes utlysning av gästforskarbidrag. Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Syftet med gästforskarbidraget är att stimulera internationella kontakter, utveckla enskilda forskares kompetens och främja svensk forsknings internationella förankring och relevans. Särskild tonvikt läggs på att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare som är aktiva inom Fortes områden.

 

Om utlysningen

Inom denna utlysning finns det möjlighet att ansöka om bidrag för såväl inresande som utresande gästforskare. Vistelsen bör vara minst en månad och högst sex månader men projekttiden kan vara upp till ett år. Beloppsnivån som går att söka är maximalt 500 000 kronor.

Bidraget avser i första hand kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och lärande. Det ska framgå av ansökan på vilket sätt det sökta bidraget stärker den forskning eller forskningsmiljö som ansökan gäller.

Mer information om utlysningen och ansökan kommer att publiceras när utlysningen öppnar. 

För mer information: Fortes webbplats

 

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 15 juni 2023
Utlysningen stänger: 31 augusti 2023
Beslut: oktober 2023
Projektstart: december 2023

 

Senast granskad:
Senast granskad: