Kom ihåg att teckna distansavtal

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För högskolans tekniska och administrativa personal finns möjlighet om verksamheten tillåter – vilket du som chef avgör att teckna distansavtal. Annars ska arbete ske på arbetsplatsen.

Riktlinjerna innebär att chefer inom verksamhetsstödet från och med 1 juni kan träffa avtal om distansarbete med sina medarbetare. Distansarbete kan uppgå till max 40% per kalendermånad. Det innebär att det kan finnas olika möjligheter för olika medarbetare att arbeta på distans.

Det är alltid verksamhetens behov som styr om möjlighet för distansarbete finns och det är varken en rättighet eller en skyldighet att arbeta på distans. Riktlinjerna gäller som ett första steg fram till 6 november och kommer sedan att förhandlas igen på MBL.

Du som chef kan påminna medarbetarna om möjligheten men att initiera diskussionen och eventuellt avtal är medarbetarens.

Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: