Kom ihåg att söka semester i Primula / Vacation - apply now

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det är hög tid att fundera på sommarsemester. Kom ihåg att om du ska vara ledig från arbetet så ska du söka ledighet i Primula, undantaget den sommarsemester som HR lägger ut för lärare och doktorander. This information is available in English.

English version below. 

Nu är det hög tid att fundera på sommarsemester. Kom ihåg att om du ska vara ledig från arbetet så ska du söka semester eller annan ledighet i Primula, undantaget den sommarsemester som HR lägger ut för lärare och doktorander enligt de lokala arbetstidsavtalen. 

Observera! Att forskningsassistenter, forskningsledare och dylikt är teknisk och administrativ personal och söker själv om semester via Primula, senast den 31 maj.

Ansök om semester i Primula

Semester för lärare och doktorander

Sommarsemester läggs ut enligt de lokala arbetstidsavtalen för lärare och doktorander under sommarmånaderna. I år innebär det att lönespecialisterna lägger ut semestern från den 27 juni och så långt årets dagar räcker. Om du som lärare eller doktorand tycker att den utlagda semestern enligt avtalet är okej så gör du ingenting förutom att kontrollera hur långt din semester sträcker sig. Om avvikande semester önskas så skickar du en ansökan via Primula-webben, dock senast den 31 maj. Kom ihåg att din årsarbetstid påverkas om du inte tar ut hela semestern för året.

Återtagande/ändring av semester

För återtagande eller ändring av beviljad semester ska pappersblanketten "Återtagande av semester" användas. Observera att din chef ska attestera innan den skickas till lönespecialisten.

Blanketter "Återtag av semester" (pdf)

För frågor kontakta personalavdelningen, hr-support@du.se

Vacation - apply now

Spring has arrived and it is now time to think about summer vacation. Here is a reminder about the routines.

If you have employment as a teacher or PhD student, we automatically register vacation according to the local agreements about working hours for teachers and PhD students. Note that research assistants, directors of research, administrators apply for vacation in Primula on the 31:th of May at the latest.

Apply for vacation in Primula

Vacation for teachers and PhD students

According to the local agreements about working hours for teachers and PhD students, summer vacation is automatically registered during the summer months. This year that means that teachers' and PhD students vacation starts 27:th of June. If you as a teacher or PhD student think your vacation period according to the agreement is ok, you do nothing except check the length of your vacation. If you wish to change your vacation you send an application via Primula-Web, at the latest on the 31:th of May. Remember that if you do not take out all vacation days the number of hours you are supposed to work during the year will increase.

Taking back/change of vacation

To take back or change granted vacation, the form "Återtagande av semester" should be used. Note that your head of section, should sign it before it is sent to the payroll administrator.

Form "Återtag av semester" (pdf)

For questions contact the HR department, hr-support@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: