Klart för byggstart av Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byggnationen av ett nytt campus i Borlänge är ett flerårigt projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet. Byggstart är beräknad till första kvartalet 2022.

Sedan oktober 2019 har projektering av fastigheten Mimer i Borlänge centrum genomförts för högskolans räkning. I januari 2020 tecknade Högskolan Dalarna och Diös ett avtal som möjliggör att högskolan kan planera en flytt till fastighet Liljan i centrala Borlänge.

Tillsammans med Diös och NCC har högskolan nu arbetat fram slutgiltiga programskisser utifrån Högskolan Dalarnas framtida behov av lokaler och lokalprogram. På styrelsemötet den 20 oktober 2021 fattade högskolestyrelsen beslut om ett tilläggsavtal till det hyresavtal som tecknades januari 2020. Det innebär att byggnation av nytt campus i centrala Borlänge nu kan påbörjas enligt plan.

– Högskolan Dalarna befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på att föra utbildning och forskning närmare varandra. Tillsammans med Diös och NCC utvecklar vi ett campus som ger Högskolan Dalarnas studenter och medarbetare en attraktiv studie- och arbetsmiljö samt goda förutsättningar för ökad samverkan med externa parter säger Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna.

Den uppdaterade tidplanen innebär byggstart under första kvartalet 2022 med preliminärt tillträde för verksamheten andra halvan av 2024.

Kontakt
Martin Norsell
Rektor
Senast granskad:
Senast granskad: