KK-stiftelsen publicerar nyhet om beviljat HDa-projekt

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

KK-stiftelsen kommunicerar Högskolan Dalarnas beviljade projekt inom besöksnäringen

KK-stiftelsen lyfter Högskolan Dalarnas projekt 

I KK-stiftelsens senaste utlysningsomgång inkom 57 ansökningar inom programmet HÖG, varav 21 beviljades efter bedömning av internationella experter och extern bedömargrupp. Högskolan Dalarna beviljades finansiering för projektet Finansiering av rekreationsleder i turistdestinationer - Hur insikter från beteendeekonomi och ny teknik kan finansiera och utveckla ledsystem i Sverige

Forskning om utveckling av leder på turistdestinationer

Högskolan Dalarna beviljades i början av juni 3,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla leder på turistdestinationer. Utgångspunkten är att väl fungerande leder är en nyckelfaktor för utveckling av naturbaserade turistdestinationer och att dessa leder kräver underhåll, övervakning och en långsiktigt hållbar finansiering för att kunna fungera som bas för turismutveckling samtidigt som känslig natur ska skyddas. Projektledare för projektet är Tobias Heldt.  

Nu publicerar KK-stiftelen en nyhet på sin webbplats om bl a Högskolans beviljade projekt. 
Läs nyheten

Utlysningen inom HÖG-programmet

Senast granskad:
Senast granskad: