Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning 2001–2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu publicerar Vetenskapsrådet en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021.

Vetenskapsrådet (VR) har en avgörande roll i det svenska forskningssystemet för att garantera forskningens vetenskapliga kvalitet, i termer av såväl finansiering och kontinuitet som kvalitetsvärdering. VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté tog, under 2022, initiativ till en omfattande kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen skulle göras på basis av externfinansierad forskning och publiceringar mellan 2001 och 2021.

Kartläggningen har utförts av Forskningscentrumet Högre utbildning och forskning som studieobjekt, HERO, vid Uppsala universitet med professor Mikael Börjesson vid HERO som projektledare. Kartläggningen fångar in hur området har utvecklats i stort, förändringar i den institutionella utbredningen av området, metoder och publiceringsmönster, hur landskapet för forskningsfinansiering utvecklats samt områdets nationella och internationella förankring och genomslag. 

 

Ladda ner och läs rapporten på Vetenskapsrådets webbplats

Senast granskad:
Senast granskad: