Jörgen Elbe blir vikarierande rektor

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regeringen har utsett prorektor Jörgen Elbe till vikarierande rektor fram till ny rektor är på plats. Han välkomnar alla medarbetare till frågestunder i december.
Jörgen Elbe vikarierande rektor från 1 december 2023 i vinröd tröja.
Anna Gullberg

Jörgen Elbe är sedan 2019 prorektor för Högskolan Dalarna och vicerektor med särskilt ansvar för forskning.

– Mitt fokus är att tillsammans med våra studenter, medarbetare och det omgivande samhället fortsätta utveckla verksamheten i den riktning som är tagen sedan tidigare, säger Jörgen Elbe, vikarierande rektor från och med 1 december 2023.

Jörgen Elbe har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan Dalarna sedan tidigt 1990-tal. Disputerade 2002 i företagsekonomi vid Uppsala universitet och antogs 2009 som docent vid samma lärosäte. Han utnämndes 2017 till meriterad lärare vid Högskolan Dalarna och blev professor i företagsekonomi 2019.

Tillfälliga förändringar inom rektorsfunktionen

Som tf. prorektor har högskolestyrelsen utsett Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbarhet och samverkan. Rektor Martin Norsell har efter dialog med högskolestyrelsen och utbildnings- och forskningsnämnden beslutat att ge dekan Linda Vixner ett uppdrag motsvarande 20 procent av en heltidstjänst som tf. vicerektor för forskning.

Linda Vixner lämnar sin plats som lärarrepresentant i högskolestyrelsen under perioden och ny representant erbjuds plats utifrån valresultatet. Samtliga beslut har förhandlats med arbetstagarorganisationerna enligt MBL.

Detta innebär att rektorsfunktionen minskar med motsvarande 80 procent av en heltjänsttjänst genom omfördelning av arbetsuppgifter och ansvar. Exempelvis tar vicerektor för utbildning Jonas Tosteby över ansvaret för lärosätets forskarutbildningar, något som vicerektor för forskning tidigare ansvarat för.   

Frågestunder med vikarierande rektor

Välkommen till frågestund med vikarierande rektor Jörgen Elbe om hur lärosätet kommer att ledas under perioden fram till att ny ordinarie rektor utsetts. Du kan välja att delta följande datum:

Senast granskad:
Senast granskad: