Jordnära färger på nya campus

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Burgund, blånande berg, lindblomsgrönt och mullvad är några av de färger som kommer möta dig på nya Campus Borlänge. Det inre gestaltningsarbetet är färdigt och ger en känsla av hur det kommer se ut på nya campus.

Avdelningen för fastighets- och campusplanering har i nära samarbete med inredningsarkitekterna på White arkitekter och husarkitekterna Archus jobbat fram gestaltningskonceptet för nya campus.  
­– Landskapet Dalarna och naturen inspirerar till färgsättningen av miljöerna. Vi kommer att arbeta med brutna kulörer med svärta och naturens kontrasterande färger, säger Daniel Bergvin, projektledare, avdelningen för fastighets- och campusplanering.

På entréplan är basen det svarta golvet, ribbpanel i vitlaserad kvistfri furu. Träinslag kommer vara en röd tråd genom byggnaden.

Lingonris och värme

Biblioteket som finns på entréplan kommer bjuda på en färgsprakande lekfull miljö. Här sticker det ut både färgmässigt och i form – gröna bokhyllor och textiler i olika färger. Inne i biblioteket kommer det också finnas en tyst miljö som kommer vara helt tvärt om i färg. Med blå matta, mörka väggar och mörkt undertak.

Provbitar av tyg i olika färger. Provbitar av tyg.

Mörkröd är en nyans som kommer gå igen i hela byggnaden, främst på dörrar, men i labbsalarna återkommer det istället som detalj på underskåpen i lokalerna. Väggkulören kommer vara lite mustigare i korridorerna än i lärosalar och kontorsmiljön. I kontorsrummen kommer det vara textilmatta i en mullvadsnyans och väggarna är gröngrå och ljusare ton av mörkröd på dörrpartierna.

– Eftersom vi har en tanke om att kunna återbruka stor del av de möbler som idag finns i bok på Campus Borlänge har hänsyn tagits till det i färgvalen. Men, vi kommer lyfta boken istället för att se det som något gammalt och gult, menar Daniel Bergvin.

Mötesrummen ska ha en omfamnande känsla och har därför mustigare färger valts. Här kommer mörkröd återfinnas på möblerna och väggarna har en tegelrosa nyans.

Blå bergen tar plats

I de större etage- och gradängsalarna är det en helt annan känsla som möter besökaren.
– Här har vi de blånande bergen. Vi kommer både ha en dov blå matta och ett blått tak och de vitlaserade ribbpanelen på väggarna. Medan vi låter det som är flexibelt i salarna ha mer ärtiga färger, säger Daniel.

– I arbetet med gestaltningen är det viktigt att zooma ut och tittar på vad projektet i sin helhet. Nya Campus Borlänge kommer är en stor satsning. Det kommer att bli ett landmärke för Borlänge, mitt i centrum. Vi vill att undervisnings, studentliv och forskning ska synas och fungera som en inspiration till högre studier. Steget in inte ska vara så långt – bibliotek, studieytor och labbsalar vänder sig ut mot staden – vi vill att tröskeln ska vara låg – utformningen är inbjudande, inkluderande och innovativ. I biblioteket och studiemiljöerna finns olika sätt att mötas och studera. Bord för gruppstudier, mjuka soffor, enskilda studieplatser, högt och lågt sittande, säger Malin Lindell, inredningsarkitekt White.

Vy över en byggarbetsplats.
Trä inne – trä ute. Träinslagen inne flörtar med fasaden. Arbetet med nya campus löper på enligt plan. Just nu monteras träfasaden. Ulrica Lundholm Ericsson
Senast granskad:
Senast granskad: