Jämförelse med andra lärosäten kring den interna organisationen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den arbetsgrupp som har i uppdrag att se över den interna organisationen har genomfört en jämförelse hur andra lärosäten är organiserade.

Vid senaste mötet fördjupade sig arbetsgruppen i hur den interna organisationen inom institutionerna ser ut vid ett antal svenska lärosäten. Utifrån en diskussion baserad på denna genomgång ser gruppen att det är viktigt att det fortsatt finns en nivå mellan prefekt och medarbetare, samt att linje och kollegium hålls ihop på denna nivå.

Nästa steg i arbetet är insamling av information från avdelningschefer och ämnesföreträdare. Inbjudan till möten kommer att skickas till berörda.

Kontakt
Prorektor (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: