CoARA - Internationellt samarbete för att utveckla bedömning av forskning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

EU-kommissionen har tagit initiativ till utveckling av gemensamma riktlinjer och principer för bedömning av forskning. 350 organisationer från drygt 40 länder har deltagit i arbetet med att ta fram en inledande överenskommelse, inom ramen för koalitionen CoARA.

CoARA - samarbete kring bedömning av forskning

På EU-kommissionens initiativ började, i januari 2022, processen med att skriva fram en överenskommelse kring utveckling och reformering av bedömning av forskning. Fler än 350 organisationer från drygt 40 länder har varit involverade i arbetet. Här ingår forskningsfinansiärer, universitet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter,  sammanslutningar av forskare och andra relevanta organisationer som European University Association och Science Europe. 

Arbetet har resulterat i övergripande principer och åtaganden, relaterade till bedömning av forskning - inom ramen för koalitionen CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment). CoARA ska arbeta för att förbättra forskningens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft. Detta genom samarbete och kunskapsutbyte mellan medlemmarna som har skrivit under den inledande överenskommelsen. Arbetet sker i arbetsgrupper som initieras av medlemmarna själva. En viktig utgångspunkt i arbetet är att hitta en balans mellan en kvalitativ bedömning som görs av experter (peer review) och en ansvarsfull användning av kvantitativa indikatorer som stöd för den bedömningen. 

Läs överenskommelsen på CoARA:s webbplats 

Vilka har anslutit sig till CoARA?

Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och KK-stiftelsen är några av de svenska finansiärer som tidigt har valt att ansluta till koalitionen: 

Mer information på Vetenskapsrådets webbplats

Mer information på KK-stiftelsens webbplats

 

Exempel på svenska lärosäten som hittills har skrivit under överenskommelsen är Malmö universitet, Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Umeå universitet och Södertörns högskola.  

 

Se hela listan över vilka som har anslutit sig (signatories) till CoARA så här långt på CoARA:s webbplats

 

Senast granskad:
Senast granskad: