Internationella program på avancerad nivå är populära / International Master’s programmes appeal to many

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har den tredje största ökningen bland lärosäten i Sverige med 40 procent fler antagna studenter till internationella program på avancerad nivå inför hösten 2023, jämfört med höstterminen 2022.
Studenter som rör sig fram i en korridor.
Högskolans internationella program på avancerad nivå fortsätter vara populärt och studenter från hela världen söker till högskolan.  Yasir Imam

Högskolan följer trenden, enligt Universitets- och högskolerådet har 20 universitet och högskolor fler antagna till de internationella programmen på avancerad nivå höstterminen 2023, jämfört med höstterminen 2022. Men Högskolan Dalarna sticker ut med sin ökning;  ökningen i snitt var 7 procent, jämfört med Högskolan Dalarnas 40 procent.

­– Det är väldigt roligt att så många tycker de utbildningar vi erbjuder är attraktiva. Vi hade en ökning i antalet sökande och därför förväntade vi oss även en ökning av antal antagna men resultatet blev ännu bättre än vi trott. Att det är en så stor ökning tror jag framför allt beror på det goda samarbete vi har mellan programansvariga, antagningshandläggare och oss som kommunicerar med våra sökande, säger Michael Oppenheimer, utvecklingsledare internationell studentrekrytering, avdelningen för kommunikation.

Högskolan Dalarna antog 476 sökande till utbildningar på avancerade nivå som börjar i augusti 2023. De antagna studenterna kommer från 54 länder. Ökningen på 40% motsvarar 138 studenter.

– Många av de antagna har redan hört av sig och uttrycker att de är både tacksamma och förväntansfulla på deras kommande studietid hos oss. Flera antagna studenter uttrycker att det är positivt kring att komma till en region som har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, säger Michael Oppenheimer.

Senast granskad:
Senast granskad: