Intensifierat samarbete mellan Högskolan Dalarna och Hitachi Energy

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna och Hitachi Energy har sedan drygt ett år tillbaka ett samarbetsavtal. Under 2022 har samarbetsformerna mellan Hitachi Energy och Högskolan Dalarna vuxit fram och utvecklats.

Ett fokusområde för samarbetet är kompetensförsörjning. Hitachi Energy anställer redan nu ett stort antal ingenjörer varje år och behovet av ingenjörer kommer att vara stort även framgent. På Högskolan Dalarna utbildar vi åtskilliga ingenjörer varje år men ser att vi har möjlighet att utbilda fler för att möta upp samhällsbehovet.

– Vi samarbetar för att öka intresset för teknikutbildningar på Högskolan Dalarna. Tillsammans med Hitachi Energy kan vi motivera fler att utbilda sig inom något av de spännande områden som ingenjörsutbildningarna verkar inom. Detta är helt nödvändigt för den globala klimatomställningen på sikt, säger Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna. 

Hållbara energisystem, som är ett av Högskolan Dalarnas högskoleingenjörsprogram, kan vidareutvecklas samt gemensamt användas för att rekrytera fler studenter. Det kommer även finnas möjligheter till uppdragsutbildningar för Hitachi Energy kopplat till energiområdet.

– Vi har ett stort behov av ingenjörer och vårt samarbete med Högskolan Dalarna är ett viktigt steg för att säkra det framtida kompetensbehov som vi står inför, säger Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige. Vi ser att vårt gemensamma arbete ska bidra till ett ökat intresse för teknikutbildningar, något som gynnar oss, regionen, högskolans verksamhet och på längre sikt Sveriges utveckling som ledare i klimatomställningen.

Senast granskad:
Senast granskad: