Inspelningen av det öppna seminariet om AI och ChatGPT är tillgänglig

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu finns det möjlighet att se på inspelningen av det öppna seminariet om AI och ChatGPT som ägde rum den 2 februari. Videon är cirka 60 min och visar endast presentationsdelen, inte den efterföljande diskussionen.

Seminariets syfte var att öka medvetenheten kring de utmaningar och möjligheter som AI och ChatGPT ger, både på kort och lång sikt. Medverkande var vicerektor utbildning Jonas Tosteby, fysiker och lingvist Sverker Johansson, IKT-pedagog Karl Sohlgren, prefekt institutionen för lärarutbildning Madeleine Michaelsson och IKT-pedagog Anders Rask.

 

Presentationsmaterial från seminariet (pdf)

Senast granskad:
Senast granskad: