Ingrid Palmér är tillförordnad högskoledirektör från 1 september

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det är nu klart att Ingrid Palmér tillträder som tf högskoledirektör för Högskolan Dalarna från och med den 1 september och till årsskiftet, eller fram till att ny ordinarie högskoledirektör är på plats.

Ingrid Palmér har lång erfarenhet från akademin och har varit verksam vid Karolinska institutet i nästan 20 år, varav flera år som som ställföreträdande universitetsdirektör, planeringsdirektör samt chef för Strategiskt ledningsstöd Universitetsförvaltningen. Dialog med facken har skett rörande tillsättningen.

Vicerektor Sigrid Saveljeff, agerar fortsatt i rollen som tf högskoledirektör under perioden 1/7-31/8 som det meddelats tidigare.

Rekryteringsprocessen kring tillsättning av ny högskoledirektör är påbörjad och en annons om tjänsten kommer ut i slutet av sommaren. 

Senast granskad:
Senast granskad: