Ingen medarbetarundersökning 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fokus 2023 när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är det pågående SAM-arbetet, och ingen organisationsövergripande medarbetarundersökning genomförs.
Person som sitter framför laptop med olika grafer på skärmen.
Avdelningen för HR räknar med att nästa år kommer medarbetarundersökningen återkomma. Pexels

Vanligtvis som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs årligen en organisationsövergripande medarbetarundersökning, där fokus ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA.

En översyn kring hur medarbetarundersökningen ska vara uppbygd framöver behöver göras och därför är fokus 2023 det pågående SAM-arbetet, och ingen organisationsövergripande medarbetarundersökning genomförs. Avdelningen för HR räknar med att nästa år kommer medarbetarundersökningen återkomma.

Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: