Inga högskolepedagogiska kurser vårterminen 2024

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Antagningen till vårterminens BHU I och BHU II har stoppats med anledning av att kurserna inte till fullo svarar upp mot de krav på åtgärder som utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, har ställt.
Närbild på människohänder bläddrar i bok inomhus bord mugg bredvid.
Vid frågor om beslutet kontakta avdelningen för stöd till utbildning och forskning. Ulrika Lundholm Ericsson

UFN granskade kurserna 2021 och begärde därefter in en åtgärdsplan. Det har nu framkommit att det fortfarande finns delar som kräver en åtgärd och därför har det fattats beslut från rektor att vi ska ta ett omtag av kursverksamheten.

– Vi är väl införstådda med att detta skapar oro hos våra medarbetare som behöver läsa dessa kurser. Diskussioner pågår nu för att hitta en lösning till vårterminen genom att erbjuda kurserna från ett annat lärosäte, säger Joacim L von Garaguly, avdelningschef, avdelningen för stöd i utbildning och forskning.

Kontakt
Avdelningen för stöd till utbildning och forskning
Senast granskad:
Senast granskad: