Information till anställda med anledning av hackerattack

Driftstörningarna fortsätter i personalsystemet Primula på grund av den IT-attack som Primulas IT-leverantör Tietoevry utsattes för i helgen.

Det som inträffat innebär att högskolan just nu inte kommer åt de uppgifter som finns registrerade i systemet. Det är fortfarande oklart om och i vilken omfattning obehöriga har tagit del av uppgifter i systemet.

Vi utgår dock från att vissa personuppgifter från systemet kan ha läckt i samband med attacken och har därför anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), vilket högskolan är skyldig att göra enligt GDPR. Högskolan har även tillsatt en krishanteringsgrupp som jobbar med frågan och vidtar relevanta åtgärder.

Vi uppdaterar löpande via medarbetarwebben. Se även tidigare nyhet "Lön betalas ut som vanligt", vad gäller den manuella hanteringen av ledigheter, semester och sjukfrånvaro.

Kontakt
Kontakt för personalfrågor:
Kontakt för dataskyddsfrågor:
Senast granskad:
Senast granskad: