Information och förhandling med arbetstagarorganisationerna

Fredag 24 november får fackliga parter information om de verksamhetsanalyser och åtgärdsplaner samtliga institutioner och stödet har arbetat fram.

För att få en ekonomi i balans inför 2024 behöver högskolan spara 42 miljoner kronor, vilket motsvarar 5 procent av vår totala budget.

– Vi har tillsammans genomfört en rad olika åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget inför kommande år för att långsiktigt få en ekonomi i balans, men vi behöver göra mer. Nästa steg är information till våra medarbetare och arbetstagarorganisationer, därefter påbörjas förhandlingar, säger Katarina Johansson, högskoledirektör. 

Under hösten har ett arbete pågått inom hela lärosätet med att se över vilka besparingar som kan genomföras inför kommande år. Samtliga institutioner och verksamhetsstödet har tagit fram underlag i form av verksamhetsanalyser och åtgärdsplaner. Dessa ligger till grund för förhandlingar som förväntas starta i början av december, dessförinnan sker information till fackliga parter fredag 24 november.  

Senast granskad:
Senast granskad: