Information angående återgång till arbetsplatsen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regeringen har beslutat om nytt slutdatum för uppdraget till myndigheter att fler ska arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs från den 15 september till och med den 28 september.

Högskolan ändrar därmed sitt tidigare beslut att påbörjad återgång till arbetsplatsen ska ske den 16 september till 29 september.

Tänk på att:

Angivelser angående placeringsort i anställningsavtal gäller. Respektive chef ansvarar för att återgången sker smittsäkert utifrån verksamhetens och enskilda individers behov. Det innebär att det kan komma att se olika ut inom olika avdelningar vissa kollegor kommer fortsatt arbeta tillfälligt hemma medan andra arbetar på campus. Planering, tentarättning och liknande är exempel på arbetsuppgifter som inte måste ske på arbetsplatsen, men även detta är upp till varje chef att avgöra.

Har du symptom ska du stanna hemma och tillfälligt arbeta hemifrån och då ha möjlighet att kunna delta i exempelvis möten. Därför ska hybridmöten vara möjligt och planeras för. Chefer kan söka stöd hos NGL-c i hur hybridmöten kan hållas för att fungera optimalt.

Frågor

Svar på de flesta allmänna frågorna hittar du på frågor & svar-sidan på webben, https://www.du.se/sv/information-om-coronaviruset-till-medarbetare-och-studenter/

 

Senast granskad:
Senast granskad: