Inför sista anmälningsdag 19 april och bedömning av anmälningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har samlat viktig information, särskild för dig som är ämnes- och programansvarig, inför sista anmälningsdag och bedömningar av anmälningar till hösten 2022.

In English below

Höstens antagningsomgångar (HT2022 och USHT22) har öppnat och anmälningarna till höstens utbildningar börjar komma in. Sista ordinarie ansökningsdag är den 19 april 2022, anmälningar därefter räknas som sena. Antagningen har påbörjat arbetet med bedömningar och kommer att behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med vissa av dem, både reell kompetens och motsvarandebedömningar.

Utbildning stängs för sena anmälningar 19 april

 • Alla fristående kurser, program och kurspaket kommer att stängas för sena anmälningar efter den 19 april, om inte annat meddelas. När utbildningar som inte behöver ha fler sökande stängs för sena anmälningar kan vi snabbare hantera sena anmälningar till utbildningar där ni önskar fler studenter.
 • Ska en fristående kurs, program eller kurspaket hållas öppen för sena anmälningar ska det meddelas senast den 14 april till support@du.se av respektive avdelningschef med kopia till prefekt.
 • Kurstillfällen inom program hålls öppna för anmälan fram till kursstart om inte annat meddelas.
 • Observera att ett stängt tillfälle inte öppnas för anmälningar igen efter att det stängts. Eventuella undantag från den rutinen ska gå via avdelningschef.

Antagningstal

 • Sista dag att meddela antagningstal och eventuella tillfällen som ska ställas in i antagningsomgången HT2022 är den 1 juni.
 • Sista dag att meddela antagningstal och eventuella tillfällen som ska ställas in i antagningsomgången USHT22 är den 3 maj.
 • Antagningstal meddelas till support@du.se.

Bedömningar inför hösten 2022

 • Den stora volymen av de som sökt i tid kommer behöva bedömas löpande fram till den 13 juni. Sista kompletteringsdag är den 21 juni och det kan komma ärenden därefter som snabbt måste bedömas före urvalet som görs i början av juli.
 • Vi kommer behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med bedömningar löpande för sena anmälningar fram tills ni stänger era utbildningar. Om ni begär in eller får in ytterligare dokument från sökande är det viktigt att ni ser till att de laddar upp dokumenten på sina sidor på antagning.se/universityadmissions.se, så att allt är samlat på samma ställe.
 • Ni får mejl från antagningen med personnummer på den sökande när vi behöver hjälp med att göra bedömningar och ni svarar i samma mejl. Om ni anser att den sökande är obehörig är det viktigt att det finns en motivering till det. Antagningen kan då lättare svara den sökande om varför den anses vara obehörig och vid eventuell överklagan underlättar det för antagningen att skriva ett yttrande till ÖNH.
 • Lova inte någon att den är behörig eller kommer att bli antagen. Det är antagningen som tar det slutliga beslutet. Ni bedömer enbart den särskilda behörigheten när antagningen ber om det.
NyA-webben

Den sökandes uppgifter finns i NyA-webben där också all er bedömning sker. Där finns information om vad de har sökt och den sökandes meriter samt uppladdade dokument  som stöd för er bedömning. Meriterna uppdateras löpande på NyA-webben när det finns en aktiv anmälan. 

Information concerning the autumn semester 2022 intake from the Office of Student Services and Education Administration

The admission round for the autumn semester 2022 (HT2022) is now open, and applications are being accepted. The last day for applications on time is April 19th, 2022. Applications made after this date will be considered late.

The Admissions Office has already started assessing applications. Some assessments will require assistance from Heads of Subject and Programme Coordinators, for example applications concerning validation of prior learning or assessments of equivalent knowledge.

Routine for keeping courses and programmes open for late application

All free-standing courses and programmes will be closed for application on April 19th if we are not specifically notified that they should be kept open. By closing free-standing courses and programmes that already have enough applicants, the Admissions Office will have more time to process late applications to courses and programmes that need more students.

If a free-standing course or programme needs to remain open for late application, an e-mail should be sent by April 14th at the latest to support@du.se. It should be sent by the Head of Department, cc to the Prefect.

Once a course or programme is closed for late application, it will not be re-opened again. All exceptions from this needs to be decided by the Head of Department.

Courses only offered as part of a programme will remain open until start of semester, unless specifically notified that they should be closed.

Number of Students to be admitted

The final date to inform the study administrator of how many applicants that is to be admitted (antagningstal) and about a cancellation of a course or programme is June 1st, 2022 for the HT2022 admission round, and may 3rd for the USHT22 admission round.

Assessments of applicants for the autumn semester 2022 intake

Most applications that were submitted on time (i.e., on or before April 19th) need to be assessed between now and June 13th. However, the final date to submit supporting documentation is June 21st, 2022. The Admissions Office may need assistance with assessments in the short timespan between June 21st and early July, when the first selection results are published.

The Admissions Office will need assistance with the assessment of late applications until the course or programme is closed for application.

If you request or receive additional documents from applicants, be sure to inform them that they must also upload these documents on their account on antagning.se/universityadmissions.se so that everything is saved in the same place.

The Admissions Office will email you the personnummer of the applicant in question when help is required to make an assessment. Please email us your assessment of the applicant in the same email thread. If you do not consider the applicant to be eligible, it is important to explain briefly, in writing, why. This will help the Admissions Office if the applicant either questions or appeals the decision. It is also appreciated with a very brief statement in cases where the applicant is considered eligible.

It is important not to tell an applicant that they are eligible or that they will be admitted to a course or programme. It is always the Admissions Office that makes the final decision. The applicant may not meet the general entry requirements or may have a merit rating (meritvärde) that is too low, and not qualify for admission. Your assistance is needed only to assess the applicant’s eligibility when it relates to the specific entry requirements (särskilda behörigheten) for the course or programme.

The NyA-webb

You can find all the information you need about individual applicants on the NyA-webb. There you can find information about the courses or programmes they have applied to, their registered qualifications and grades, and their uploaded documents. You can use these to help you complete your assessment. The information on NyA-webb about qualifications (meriter) is updated regularly during an active application. 

If you have any questions, please contact support@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: