Inför sista anmälningsdag den 17 oktober

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Här finns viktig information för dig som är ämnes- och programansvarig och för dig som är prefekt och avdelningschef, inför sista anmälningsdag och bedömningar av anmälningar till våren 2023.

Anmälan till våren 2023 har öppnat och anmälningarna till höstens utbildningar börjar komma in. Sista ordinarie ansökningsdag är den 17 oktober 2022, anmälningar därefter räknas som sena. Antagningen har påbörjat arbetet med bedömningar och kommer att behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med vissa av dem, både reell kompetens och motsvarandebedömningar.

Anmälningar till våren 2023 i antagningsomgången VT2023

 • Alla tillfällen fristående kurser, program och kurspaket i antagningsomgången VT2023 stängs för sena anmälningar efter den 17 oktober, om inte annat meddelas. När utbildningar som inte behöver ha fler sökande stängs för sena anmälningar kan vi snabbare hantera sena anmälningar till utbildningar där ni önskar fler studenter.
 • Ska en fristående kurs, program eller kurspaket hållas öppen för sena anmälningar ska det meddelas senast den 14 oktober till support@du.se.
 • Program som ska vara öppna för sena anmälningar meddelas av prefekt.
 • Fristående kurser och kurspaket som ska vara öppna för sena anmälningar meddelas av avdelningschef.
 • För kurser, kurspaket eller program som ska hållas öppet ska prefekt eller avdelningschef meddela datum för stängning. Har inget datum meddelats stänger utbildningsadministrationen dem två veckor efter kursstart.
 • Kurstillfällen som ges inom program hålls öppna för anmälan fram till två veckor efter kursstart om inte annat meddelas av avdelningschef.
 • Observera att ett stängt tillfälle inte öppnas för anmälningar igen efter att det stängts.
 • Sista dag att meddela antagningstal och eventuella tillfällen som ska ställas in i antagningsomgången VT2023 är den 18 november till support@du.se.

Anmälningar till våren i antagningsomgången USVT203

 • Kurstillfällen i antagningsomgången USVT23 för inresande utbytesstudenter (exempelvis ERASMUS-studenter) hålls öppna för anmälan fram till två veckor efter kursstart om inte annat meddelas av avdelningschef.
 • Observera att ett stängt tillfälle inte öppnas för anmälningar igen efter att det stängts.
 • Sista dag att meddela antagningstal och eventuella tillfällen som ska ställas in i antagningsomgången USVT23 är den 24 oktober. Det meddelas till support@du.se.

Bedömningar inför våren 2023

 • Den stora volymen av de som sökt i tid i antagningsomgången VT2023 kommer behöva bedömas löpande fram till den 18 november. Sista kompletteringsdag är den 1 december och det kan komma ärenden därefter som snabbt måste bedömas före första urvalet som görs i början av december.
 • Sökande i antagningsomgången USVT23 bedöms löpande under oktober, och urvalet görs i början av november.
 • Vi kommer behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med bedömningar löpande. Om ni begär in eller får in ytterligare dokument från sökande är det viktigt att ni ser till att de laddar upp dokumenten på sina sidor på antagning.se/universityadmissions.se, så att allt är samlat.
 • Ni får mejl från oss med personnummer på den sökande när vi behöver hjälp med att göra bedömningar och ni svarar i samma mejl. Det är viktigt att ni motiverar varför ni anser att den sökande är behörig eller obehörig. Vi kan då lättare svara den sökande om varför den anses vara obehörig och vid eventuell överklagan underlättar det för oss att skriva ett yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).
 • Lova inte någon att den är behörig eller kommer att bli antagen. Det är antagningshandläggare som tar det slutliga beslutet. Ni bedömer enbart den särskilda behörigheten när antagningen ber om det.

Viktiga datum i antagningsomgången VT2023

 • Alla tillfällen fristående kurser, program och kurspaket stängs för sena anmälningar efter den 17 oktober, om inte annat meddelas.
 • Ska en fristående kurs, program eller kurspaket hållas öppen för sena anmälningar ska det meddelas senast den 14 oktober till support. 
 • Sista dag att meddela antagningstal och eventuella tillfällen som ska ställas in i antagningsomgången VT2023 är den 18 november.
Kontakt
Support
Senast granskad:
Senast granskad: