Inför återgång till arbetsplatsen efter tillfälligt hemarbete

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 16 september planerar högskolan för återgång till ordinarie arbetsplats för alla medarbetare. Du som chef har ansvar för att återgången sker smittskyddssäkert och planerat.

I samband med chefslunchen i juni 2021, informerade HR-avdelningen om det ansvar respektive chef har vid den planerde återgången till ordinarie arbetsplats den 16 september 2021. 

  • Från 16 september ska vi vara på arbetsplatsen enligt anställningsavtalet men det finns undantag.
    (Tidigare: Vi ska arbeta tillfälligt hemifrån, men det finns undantag.)
  • Du som chef är ansvarig för att återgången sker smittsäkert – utifrån verksamhetens och enskilda individers behov.  Det innebär att det kan komma att se olika ut inom olika avdelningar – vissa kollegor kommer fortsatt arbeta tillfälligt hemma medan andra arbetar på campus. 
  • Planera i dialog med medarbetarna. Har en medarbetare symptom ska den stanna hemma och tillfälligt arbeta hemifrån och då ha möjlighet att kunna delta i exempelvis möten. Därför ska hybridmöten vara möjligt och planeras för. 
  • Utgå från verksamheten och förutsättningarna på just din avdelning.
  • Dokumentera vilka risker ni identifierar och vilka åtgärder ni beslutar om (som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet). Tips på bra checklista för smittrisker finns att ta del av hos Prevent (webbsida).
  • Du som chef har i uppdrag att se över arbetsplatsen både när det gäller möblering och hur det är möjligt att hålla avstånd i delade kontorsrum och andra ytor.

Ta del av material från chefslunchen:
Presentation (PDF)
Anteckningar från mötet (PDF)

Senast granskad:
Senast granskad: