Inbjudan till akademisk högtid

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Varmt välkommen till akademisk högtid! I dagarna landar inbjudan i postfacken till högtiden den 23–24 mars 2023.

Den akademiska högtiden är ett tillfälle att uppmärksamma goda prestationer och framgångsrika akademiska karriärer och visa uppskattning för allt bra som görs inom högskolan.

Alla medarbetare på högskolan och en medföljande gäst bjuds in till middagen efter ceremonin till en subventionerad kuvertkostnad. Inbjudan finns i postfacken på Campus Falun och Borlänge. Medarbetare på distans kan kontakta närmaste chef för inbjudan eller läsa inbjudan här på medarbetarwebben.

Installationsföreläsningar 23 mars

Nya professorer delar med sig av sin forskning och erfarenheter under öppna föreläsningar i biblioteket på Campus Falun.

Ingen föranmälan krävs.

Högtidsdagen 24 mars

Högtidsceremoni, klockan 17.00

Ceremonin är på Galaxen i Borlänge. Under ceremonin promoveras nya doktorer och hedersdoktorer, nya professorer installeras och docenter, adjungerade professorer, gästprofessorer, excellenta och meriterade lärare uppmärksammas.

Middag med dans, klockan 19.00

Högtidsceremonin följs av en trerättersmiddag och dans på Galaxen i Borlänge. Kuvertavgiften är 500 kronor per person.

Information och anmälan

På anmälningssidan finns information om klädsel vid ceremonin och middag, boende i Borlänge och transport till och från Borlänge.

Anmäl dig till akademisk högtid, cermoni och/eller middag senast 24 februari 2023 på: du.se/anmalan-hogtid.

Kontakt
Akademisk högtid
Senast granskad:
Senast granskad: