Gratis utbildningstillfällen för forskare

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Genom Uppsala universitets Innovationskontor (UUI), som högskolan är en del av, finns nu möjligheten att ta del av utbildningstillfällen om att nyttiggöra forskningsresultat.
Bild med personer som sitter runt ett bord och pratar.
Johnér Bildbyrå

In English below

Workshop: Planning for Research Impact

Lär dig om hur du kan planera för att din forskning ska få genomslag i samhället.

Kanske planerar du just nu ett forskningsprojekt eller brottas med hur du ska beskriva nyttiggörandet och de långsiktiga effekterna av forskningen i en ansökan? Kanske har du ett starkt driv att skapa nytta med din forskning i samhället men vet inte var du ska börja?

Impact Planning Canvas är ett verktyg för att identifiera forskningens potentiella genomslag ur flera dimensioner och för att planera hur du kan uppnå dessa på bästa sätt utifrån dina forskningsresultat, intressen och övriga förutsättningar. Efter en introduktion av konceptet och verktyget kommer du få möjlighet att använda din egen forskning som bas för en praktisk övning. 

Datum för workshop och anmälan

Två sessioner genomförs på Zoom och på engelska i. Observera att anmälan krävs till följande datum:

 • 26 januari (sista anmälningsdag 19 januari)
 • 3 februari (sista anmälningsdag 27 januari)

Delta i workshop (extern länk)

Seminarium: Upptäck den fulla potentialen i din forskning

Är du nyfiken på hur din forskning kan komma till användning utanför din närmaste miljö? I det här seminariet hjälper vi dig att ta det första steget mot nya lösningar till nytta för samhället baserat på de kunskapstillgångar du skapar.

I seminariet får du ett enkelt ramverk och konkreta tips på hur du kan identifiera intressanta och potentiellt värdefulla resultat från ditt arbete och hur du kan utveckla dessa idéer vidare.

Seminariet passar alla forskare som är intresserade av att utforska potentialen för nyttiggörande och innovation.

Datum för seminarier

Seminariet hålls vid nio tillfällen under året, ingen föranmälan behövs. Seminarierna genomförs på Zoom och på engelska följande datum:

 • 7 februari
 • 14 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 13 juni
 • 29 augusti
 • 26 september 
 • 24 oktober
 • 28 november

Delta i seminarium (extern länk)

Free educational sessions for researchers

Attend free educational workshops and seminars about making research results useful. The sessions are organised by Uppsala University's Innovation Office (UUI), which Dalarna University is a part of.

Workshops: Planning for Research Impact

Learn more how to successfully plan for research impact.

Perhaps you are currently planning a research project or are struggling with the impact section in your research application? Perhaps you have a strong drive to create societal impact but simply don’t know where to start?

Impact Planning Canvas is a tool for identifying the possible impact and planning for how you can achieve it in the best way based on your research results, terms and interests. After an introduction of the concept as well as being introduced to the tool you will have the possibility to use your own research as a base for the exercise. Practical help and guidance from UU Innovation’s experienced advisors will be provided for individual support.

The workshop will be highly participatory and will provide practical knowledge, skills and a useful tool that can be used immediately.

Dates and registration

Both workshops are in English. Access the events through the link below.

 • 26 January (registration deadline is 19 January) 
 • 3 February (registration deadline is 27 January)

Attend workshops (Uppsala University's Innovation Office)

Seminar: Identify the hidden potential in your research

Do you want to make your research matter even more? That is all you need to get started. In this seminar we help you to take the first step towards creating new solutions for society based on your research.

We will provide a simple model and concrete tips on how to identify interesting and potentially valuable results from your work – to spot your ideas!

This seminar is for all researchers who are interested in putting their knowledge to use in society.

Dates

The seminars are held on nine occasions through 2022. You don't need to register for the seminars. All seminars are in English. Access the events through the link below.

 • 7 February 
 • 14 March
 • 4 April
 • 2 May
 • 13 June
 • 29 August
 • 26 September
 • 24 October
 • 28 November

Attend seminars (Uppsala University's Innovation Office)

 

Senast granskad:
Senast granskad: