I höst följs arbetssätt i lärplattformen Learn upp för att ge än bättre stöd

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Som ett led i att utveckla den pedagogiska kompetensen kommer nu användarnas erfarenheter av Learn att undersökas. Med syftet att bidra till att erbjuda studenter en attraktiv digital lärmiljö och att erbjuda personal en bättre digital arbetsmiljö.

NGL-centrums uppgift är att medverka till att utveckla den pedagogiska kompetensen vid lärosätet genom bland annat support och utveckling av högskolans lärmiljöer. Som ett led i en systematisk uppföljning av denna uppgift, kommer NGL-centrum att undersöka användarnas erfarenheter av Learn.

– Fram tills nu har vi inte gjort någon övergripande utvärdering av olika digitala stöd i/för lärande och vi börjar med Learn eftersom alla kurser och program behöver en lärplattform. De drygt fyra läsår högskolan använt lärplattformen Learn har inneburit en lång rad erfarenheter och lärdomar och nu är det dags att ta vara på det, säger Joacim Svensson, förvaltningsledare för Stöd för Utbildning.

Under kommande läsår, med start i höst, kommer därför NGL-centrum följa upp hur Learn används på högskolan. Undersökningen kommer belysa perspektiv för såväl studenter, undervisande personal och administrativ personal.

– Syftet med undersökningen är att utveckla hur vi jobbar med lärplattformar i allmänhet och Learn i synnerhet. Förutom att ge möjlighet att samla goda exempel så kommer det också ge verksamhetsstödet bättre förutsättningar för att ge stöd och support i användningen av Learn framåt, menar Joacim Svensson. Genom detta arbete bidrar vi till att erbjuda studenter en attraktiv digitala lärmiljö och till att erbjuda personal en bättre digital arbetsmiljö.

Hur arbetet med utvärderingen kommer gå till är ännu inte fastslaget men mer information kommer under hösten.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: