Hybridsalar – salar och rum utrustade med Zoom

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På Campus Borlänge och Campus Falun finns ett antal salar och rum som är så kallade hybridsalar som gör det möjligt att delta i ett möte eller i undervisning såväl på plats som digitalt samtidigt.

Lokalerna är utrustade med ändamålsenlig kamera och ljud, för att mötesdeltagare ska kunna vara med på lika villkor både online och på plats, synkront via Zoom. 

Vilka salar som har denna möjlighet listas här. 

Att använda utrustningen är enkelt, en tydlig guide till hybridsalar finns också framtagen. 

Kom ihåg att du alltid kan komma förbi Supportcaféet i Zoom eller ringa support på 023-77 88 88 om du behöver hjälp eller stöd – det gäller även frågor om hybridsalarna. 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: