Högskoledirektören slutar sin anställning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarnas högskoledirektör Ulf Rydén slutar sin anställning på lärosätet och sista arbetsdag blir den 1 juli 2021.

- Ulf Rydén började sin anställning på Högskolan Dalarna i januari 2017 och har på flera sätt bidragit positivt till lärosätets utveckling. Högskolestyrelsen har antagit en ny strategi som ställer stora krav på organisation och verksamhetsstöd, säger Martin Norsell, rektor.

Rektor Martin Norsell säger vidare att han och högskoledirektören har olika uppfattningar om hur verksamheten ska organiseras och bedrivas.

- Jag tackar Ulf för hans värdefulla bidrag till utvecklingen med ett proaktivt verksamhetsstöd under hans ledarskap. Just nu står vi för långt ifrån varandra när det gäller den fortsatt utvecklingen för att det ska vara bra för verksamheten.

Högskoledirektör Ulf Rydén delar bilden som rektor ger.

- Vi har inte samma bild över hur det gemensamma stödet ska utformas för att på bästa sätt stödja strategins implementering. Det har varit en spännande och krävande tid och jag är glad att ha haft möjligheten att vara med och utveckla Högskolan Dalarna som är en mycket viktig del av ett blomstrande Dalarna.

Rektor kommer nu att utse en tillförordnad högskoledirektör tills en ny direktör rekryterats.

Senast granskad:
Senast granskad: