Högskolan utnämns till studentfavorit i Europa

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Idag presenterades studien Enquiry Experience Tracker, där högskolan får utmärkelsen ”Student Favourite in Europe”. I studien granskas kontakten med presumtiva sökande bland 107 lärosäten runtom i världen.
Två personer som sitter i en soffa.
Michael Oppenheimer, utvecklingsledare internationell studentrekrytering och Xi Su, internationell studentrekryterare. Anders Gårdestig

Studien har genomförts med hjälp av så kallade mystery shoppers, vilket innebär att utvalda personer låtsas vara presumtiva internationella studenter. Deltagarna upplevde sig bäst bemötta och benägna att fortsätta dialogen med Högskolan Dalarna, jämfört med de andra deltagande lärosätena i Europa, enligt årets undersökning.

– Vi är ett lärosäte med fokus på personligt bemötande för både presumtiva och befintliga studenter. Därför känns det extra roligt att kontakten med presumtiva studenter från olika delar av världen väcker intresset att studera hos oss, säger Michael Oppenheimer, utvecklingsledare internationell studentrekrytering.

Idag sker nära samarbete inom en grupp som består av undervisande personal, medarbetare i verksamhetsstödet och nuvarande studenter. De svarar på frågor från både presumtiva och nuvarande internationella studenter.

En viktig del av högskolans strategi är att se hela studenten, vilket också är en av grundpelarna i arbetet med högskolans internationella studentrekrytering. Högskolan har idag cirka 300 internationella studenter på campus, varav 125 betalar för sin utbildning.

Högskolan kan bli ännu bättre inom vissa områden

Studien lyfter även fram områden där högskolan kan skapa ännu bättre kontakt med presumtiva studenter. Det handlar främst om förbättrad uppföljning och fler kanaler för presumtiva studenter, som exempelvis en livechatt.

– Vi har börjat se över hur vi kan förbättra vår kommunikation med presumtiva studenter. Planen är att vi redan under nästa år genomför flera förbättringar i linje med vad Enquiry Experience Tracker föreslår, fortsätter Michael Oppenheimer.

Om Enquiry Experience Tracker

Enquiry Experience Tracker är en årlig studie som hjälper deltagande lärosäten att förstå hur väl de hanterar och besvarar förfrågningar från presumtiva internationella studenter. I 2022 års studie deltog 107 lärosäten från hela världen inklusive 24 europeiska lärosäten. Högskolan Dalarnas resultat är det bästa i Europa och bland topp tio i hela världen.

Senast granskad:
Senast granskad: