Högskolan Dalarna utvald för besök av OECD / Dalarna University selected for visit from OECD

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förra veckan besökte Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Högskolan Dalarna. Temat för besöket var strategier för inkluderande och hållbar utveckling. This information is available in English.
Sex personer runt ett mötesbord som tittar på en presentation på en skärm. En person pekar mot skärmen.
Julie Skogs

OECD besöker 25 regioner i tio olika länder, där Dalarna var en av två utvalda regioner i Sverige. Under besöken träffade OECD:s delegation (Margaux Tharaux, Peter Haxton och Joel Andersson) aktörer som arbetar med utmaningar och möjligheter kring regionens arbete med att attrahera investerare, arbetskraft och besökare.

Delegationen var intresserade av forskningen och utbildningen inom energi och teknik och besöksnäring, samt på Högskolan Dalarnas process med nya Campus Borlänge och hållbarhetsaspekten som genomsyrat hela projektet.

Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utveckling och samverkan, deltog i ett samtal anordnat av Region Dalarna för att prata med nyckelpartners i regionen. Under OECD:s besök deltog även Chris Bales, Tara Duncan, David Scott, Tobias Heldt och Julie Skogs från Högskolan Dalarna.

Dalarna University selected for visit from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Last week, OECD paid a visit to Dalarna University. The aim of the visit was to discuss strategies for inclusive and sustainable development.

Dalarna was one of two selected regions in Sweden that OECD plans to visit or has visited so far of 25 regions in ten countries. During the visit, the OECD delegation (Margaux Tharaux, Peter Haxton and Joel Andersson) met with representatives from the region who work to attract investors, workers and visitors to Dalarna.

The delegation was interested in research and education in the fields of energy engineering and technology, and hospitality. Also a point of discussion was the ongoing work with the new Campus Borlänge, which has been strongly characterised by its focus on aspects of sustainability.

Maria Jansdotter Samuelsson, Pro-Vice-Chancellor for Sustainable Development and External Liaison, took part in the discussion along with key representatives from the region organised by Region Dalarna. Also taking part were Chris Bales, Tara Duncan, David Scott, Tobias Heldt and Julie Skogs, all from Dalarna University.

Senast granskad:
Senast granskad: