Vill du medverka i kunskapsspridning om kvalitet i distansutbildning?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har i uppdrag att genomföra ett projekt för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Syftet är ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg, samt att stärka kompetensförsörjningen i hela landet.

​Nästa Generations Lärande Centrum (NGLC) arbetar med att bearbeta material inför leverans och publikation. Känner du att du kan bidra eller har tips på en kollega som skulle kunna bidra är du välkommen att höra av dig till Emelie Westergren, enb@du.se.

I arbetet bidrar vi med kunskaper och erfarenheter kring nätbaserat lärande, i fråga om kvalitetsfaktorer. Dessa faktorer klassificeras i pedagogik, organisation, ekonomi, teknik och kultur, vilket också kan ses som en vägledning om vad vi kan bidra med. I praktiken innebär det att vi levererar olika former av material till UHR, och erhåller ersättning för arbetet. Det innebär att lärare och forskare som kan bidra givetvis också ersätts i detta arbete.

I den här delen av projektet finansieras inga utvecklingsprojekt, utan fokuserar på att samla kunskaper och erfarenheter kring kvalitetsfaktorer för distansutbildning. Materialet som vi bidrar med kommer att publiceras på UHR:s kunskapsbank och kan bestå av allt från film och bild till intervjuer, samtal, populärvetenskapliga artiklar och fallbeskrivningar.

Kontakt
Högskolepedagogisk utvecklare
Senast granskad:
Senast granskad: