Gemensamt och långsiktigt arbetssätt för individuella studieplaner

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under våren 2021 beslutades det om ett högskolegemensamt arbetssätt för individuella studieplaner inom grundutbildningen. Det nya arbetssättet kommer att underlätta för både lärare och administrativ personal.

Det nya arbetssättet innebär att alla upprättade studieplaner kommer att diarieföras och därmed underlätta arbetet med att hitta dem då de behövs vid exempelvis utfärdande av examen.

Examensfunktionen inom Studentservice har tagit fram en mall som innehåller instruktioner för hur du som programansvarig skapar en individuell studieplan till ditt program.

– Det är ett tydligt och enkelt verktyg att arbeta med. Alla program utgår från samma mall som programansvariga sedan har möjlighet att utforma så den blir programspecifik. Att den dessutom är digitaliserad och diarieförd innebär att den finns att tillgå för den som behöver. Om jag som programansvarig skulle avsluta min tjänst så försvinner inte den individuella studieplanen med mig, säger Maria Neljesjö programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet som ingått i arbetsgruppen.  

Om du har frågor kontakta gärna examensfunktionen genom
Support
Senast granskad:
Senast granskad: