Fyra nya ledamöter i högskolestyrelsen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regeringen har beslutat om förordnande av ordförande och ledamöter för universitet och högskolor inför den kommande mandatperioden. För högskolan innebär det att fyra av åtta externa ledamöter fortsätter.

De nya ledamöterna är Ronny Modigs, överste, chef Dalregementet, Karin Stikå Mjöberg, biträdande regiondirektör Region Dalarna, Henrik Navjord, regionchef Dalarna, Svenskt Näringsliv och Anna Björkman, verksamhetschef Falu Gruva.

Högskolestyrelsens ordförande Christina Bellander är omvald liksom ledamöterna Petter Aasen, professor, Marie Granlund, f.d. riksdagsledamot och Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare.

– Det är glädjande att Högskolan Dalarna även fortsatt får en styrelse med så bred kompetens och som företräder centrala delar av samhället. Tillsammans med de blivande lärar- och studentrepresentanterna har de goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att utveckla högskolan i linje med strategin. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med den nya styrelsen inför kommande mandatperiod och tackar samtidigt de fyra avgående ledamöterna för värdefulla insatser under sina respektive mandatperioder, säger Martin Norsell, rektor. 

Mandatperioden, 1 maj 2023 till 30 september 2024, är tillfälligt förändrad från tre år till 17 månader för samtliga utsedda ledamöter, enligt ett regeringsbeslut som fattades i samband med att lärosätenas styrelser presenterades.

Ny styrelse för Högskolan Dalarna från och med 1 maj 2023

 • Petter Aasen, professor, rektor Universitetet i Sørøst-Norge
 • Christina Bellander, konsult (ordförande)
 • Anna Björkman, verksamhetschef Falu Gruva
 • Marie Granlund, f.d. riksdagsledamot
 • Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare New Republic
 • Ronny Modigs, överste, chef Dalregementet
 • Karin Stikå Mjöberg, biträdande regiondirektör Region Dalarna
 • Henrik Navjord, regionchef Dalarna, Svenskt Näringsliv
 • Martin Norsell, rektor
 • Tre lärarrepresentanter, val pågår
 • Johanna Strickert, Dalarnas studentkår
 • Ebba Erkas, Dalarnas studentkår
 • Anton Bergström, Dalarnas studentkår

Avgående ledamöter

 • Thommy Backner, verkställande direktör
 • Mia Eriksson, plats- och produktionschef
 • Joakim Malmström, riksantikvarie
 • Karin Ringsby, verkställande direktör
Senast granskad:
Senast granskad: