Fortes årliga öppna utlysning reformeras

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från och med 2022 års utlysningsperiod förändras Fortes årliga öppna utlysning. Ansökningsprocessen för projektbidrag omvandlas till en enstegsprocess, juniorforskarbidraget avvecklas och postdokbidraget blir en fristående utlysning.

Fortes årliga öppna utlysning reformeras

Fortes årliga öppna utlysning har sedan många år erbjudit projektbidrag, postdokbidrag och juniorforskarbidrag till forskare inom Fortes områden. Nu genomförs en reform av den årliga öppna utlysningen, med syfte att förbättra återkopplingen till alla sökande, samt att skapa en stärkt och sammanhållen postdoksatsning.

Förändringar från och med 2022 års utlysningsperiod

Ansökan i ett steg

Ansökningsprocessen för projektbidrag, som tidigare skett i en tvåstegsprocess, omvandlas till ansökan i ett steg. Utlysningen kommer liksom tidigare att öppna i december och stänga i februari varje år. Vid denna tidpunkt ska en fullständig ansökan lämnas in till Forte.

Begränsningsregel införs

Forte inför regler om att den som redan har ett pågående projektbidrag från Forte inte kan ansöka om ett nytt projektbidrag i den årliga utlysningen av projektbidrag. Begränsningen gäller oavsett vilken utlysning bidraget beviljades inom, med undantag för internationella samarbetsutlysningar. (Pågående programbidrag, juniorforskarbidrag, nätverksbidrag eller andra typer av bidrag utgör dock inte något hinder för att ansöka.)

Ny och sammanhållen postdoksatsning

Postdokbidraget görs om till en egen fristående utlysning. (Ej längre inom ramen för den årliga öppna utlysningen).  

Juniorforskarbidraget avvecklas    

Från och med 2022 kommer Forte inte längre att erbjuda bidragsformen juniorforskarbidrag.

 

Tidsplan

Årliga öppna utlysningen av projektbidrag
Öppnar: Första halvan av december 2021
Stänger: Första halvan av februari 2021
Beslut: Oktober 2022
Projektstart: 1 januari 2023

Årliga öppna utlysningen av postdokbidrag
Öppnar: Första halvan av december 2021
Stänger: Andra halvan av februari 2022
Beslut: Maj 2022
Projektstart: 1 januari 2023

 

Mer information

Informationsmöte 21 oktober
Den 21 oktober, klockan 14:00-15:00, anordnar Forte ett digitalt informationsmöte om de nya utlysningarna för projektbidrag och postdokbidrag. 

Anmäl dig till informationsmötet

Frågor och svar
Frågor och svar om reformen av den årliga öppna utlysningen »

 

Senast granskad:
Senast granskad: