Första digitala tentamen genomförd

Nu har de första studenterna genomfört en tentamen i det digitala verktyget Inspera som är ett systemstöd för digital tentamen. Först ut blev studenterna som prövade sina kunskaper i kursen Politiska system i jämförande perspektiv.
Flera personer sitter vid datorer i en datorsal. Personerna har ryggen mot kameran.
För studenterna är den största skillnaden med digital tenta i sal salsdatorer med sekretessfilter. Emma Norman

Inspera är ett verktyg specifikt för skriftlig digital tentamen som högskolan provar i syfte att skapa rättssäkrare examinationer i första hand på campus, men på sikt också för studenter som skriver på annan ort. Högskolan har valt att använda systemet som ett alternativ vid salstentamen och en sal har därför gjorts iordning med fasta datorer i Falun.

Arbetet att iordningställa tentamenssalen på Campus Falun med datorer och sedan testköra verktyget har engagerat många inom både stödet och institutionerna. Det är ännu en pilot som görs för att testa hur systemet fungerar och ett antal kursansvariga har visat intresse för att delta.

– Genomförandet av första tentamen gick utan problem att genomföra. Det vi omedelbart kan göra bättre framåt är att slipa på instruktionerna för inloggningen. Sedan får vi se hur studenterna upplevde det när vi får svar på vår enkät gällande deras upplevelse. Det är också kul att kursansvarig har varit positiv genom hela processen, säger Karl Sohlgren, IKT-pedagog, avdelningen för stöd i utbildning och forskning.

Inspera erbjuder nedstängning av webbläsare för att försvåra fusk. Det finns flera andra fördelar med Inspera så som enklare anonymiserad bedömning, automatisk rättning och sambedömning. Det är digital hantering från början till slut genom skapandet av tentamen, via distribution, insamling av svar, bedömning och arkivering.

 

Kontakt
Avdelningen för stöd till utbildning och forskning
Senast granskad:
Senast granskad: