Förslag på rektor till regeringen

Högskolestyrelsen beslutade den 18 mars, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att föreslå regeringen att utse Jörgen Elbe till rektor för högskolan.
Person med glasögon och vinröd tröja på närbild.
Jörgen Elbe, vikarierande rektor, föreslås nu av högskolans styrelse till regeringen att utse Elbe till rektor. Anna Gullberg

Förslaget förhandlades enligt medbestämmandelagen med de fackliga organisationerna fredagen den 15 mars. Innan beslutet fattades har processen med hörande avslutas.

Alla höranden genomfördes under vecka 10. Efter att nomineringskommittén tagit del av samtliga utlåtanden från hörandet beslutade nomineringskommittén enhälligt att föreslå till styrelsen att föreslå regeringen att utse Jörgen Elbe till rektor för högskolan.  Det är alltså regeringen som fattar beslut om rektorer, styrelsen lämnar förslag.

Inom kort kommer formalia att färdigställas efter beslutet och därefter lämnas frågan över till regeringen för beslut om rektor. 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: