Forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu publicerar Vetenskapsrådet en ny forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige inom området.

Detta är en av sammanlagt sju forskningsöversikter som tagits fram sedan 2022. Övriga översikter är inom områdena klinisk behandlingsforskning, konstnärlig forskning, medicin och hälsa, natur- och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap och utvecklingsforskning.

Översikterna ligger till grund för Vetenskapsrådets strategiska arbete och inspel inför regeringens forskningspolitiska proposition 2024.

Ladda ner och läs rapporten på Vetenskapsrådets webbplats

Senast granskad:
Senast granskad: