Forskning för alla - Ny rapport!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en förstudie som Vetenskap & Allmänhet har gjort för Vetenskapsrådet. I en ny rapport ges förslag på hur en nationell plattform för nyheter och berättelser om forskning kan bli verklighet.

Förstudie kring en nationell plattform för kommunikation av forskningsbaserad kunskap 

Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det var utgångspunkten för en förstudie som har genomförts av Vetenskap & Allmänhet under 2022. I förstudien kartläggs behovet av en nationell plattform för forskningskommunikation. Även möjliga målgrupper, innehåll och tjänster anges.  Den ger också rekommendationer för hur en svensk plattform kan etableras med utgångspunkt i webbplatserna forskning.se och Expertsvar. Slutsatserna bygger på intervjuer med ett 90-tal svenska aktörer, en användarundersökning, workshopar och studier av plattformar i andra länder.

 – Det finns ett stort intresse för en bred nationell samverkan kring forskningskommunikation. Vanliga argument är att det skulle ge synergier, effektivare användning av resurser och större genomslag, säger Cissi Askwall, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet.


Vetenskapsrådet lyfter också fram hur pandemin och kriget i Ukraina har ökat behovet av att nå ut med forskningsbaserad kunskap och menar att tajmingen för en svensk plattform är rätt.

För att skapa förutsättningar för ett nationellt samarbete kring en plattform krävs nu dialog, samskapande och utveckling i flera steg. Detta är något som Vetenskapsrådet kommer att initiera under den närmaste tiden, säger Mikael Jonsson, kommunikationschef på Vetenskapsrådet.


Förstudien är en fortsättning och fördjupning av kartläggningen Forskning.Framsyn från 2020.

Ta del av rapporten på Vetenskapsrådets webbplats: Forskning för alla – Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap

 

Webbinarium 6 oktober 2022 - Presentation av förstudien

Torsdagen den 6 oktober 2022 kl. 11-12 anordnar Vetenskapsrådet ett webbinarium där resultaten av förstudien presenteras och diskuteras.

Mer information och länk till mötet finns här

Senast granskad:
Senast granskad: