Ny Formas-utlysning 2024: Karriärstöd för forskare tidigt i karriären

Formas publicerar våren 2024 Karriärstöd för forskare tidigt i karriären. Detta innebär förändringar i den årliga, öppna utlysningen.

Formas årliga, öppna utlysning 2024  

Kommande förändringar  

Inom Formas årliga, öppna utlysning har forskare fått formulera egna forskningsfrågor som ett svar på samhällsutmaningar inom Formas verksamhetsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Utlysningen har innehållit två bidragsformer: 

  • Forskningsprojekt
  • Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Under 2024 sker det förändringar inom dessa bidragsformer:  
- Forskningsprojekt öppnar hösten 2024, i en ny form (mer information publiceras under våren).
- Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären ersätts av Karriärstöd för forskare tidigt i karriären (vilken också ersätter det tidigare mobilitetsstödet, inom mobilitetsutlysningen).  

Karriärstöd för forskare tidigt i karriären 2024

Formas publicerar under våren 2024 utlysningen Karriärsstöd för forskare tidigt i karriären. Utlysningen riktar sig till forskare tidigt i karriären och välkomnar projekt där dessa forskare får formulera sina egna frågeställningar inom Formas områden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande, gärna med gränsöverskridande och tvärvetenskapliga frågeställningar. Stödet ska stärka forskarens kompetens i att leda och driva ett eget projekt och bidra till samhällsrelevant forskning av högsta vetenskaplig kvalitet. 

Utlysningen öppnar den 14 februari och stänger den 10 april. Beslut väntas i början av november. 

Obs! Datumen är preliminära och kan komma att ändras.

 

Mer information om vem som kan söka, bidragets storlek, projekttid mm finns här: 

Formas webbplats

 

Om Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling och finansierar forskning inom sina tre verksamhetsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande.  Liksom andra forskningsråd gör också Formas analyser, utvärderar, utvecklar strategier, tar fram forskningssammanställningar samt kommunicerar om forskning och forskningsresultat. Formas är också värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet.

 

Senast granskad:
Senast granskad: