Förhandlingar om kostnadsbesparande åtgärder pausas till januari

Under hösten har ett arbete pågått inom hela lärosätet med att se över kostnadsbesparande åtgärder som behöver vidtas för att hamna inom budgetram inför kommande år. Samtliga institutioner och verksamhetsstödet har tagit fram åtgärdsplaner.

För de åtgärder som ska förhandlas enligt MBL inleddes förhandlingarna den 6 december med ytterligare ett möte den 18 december. Beslut togs om att återigen bordlägga förhandlingarna då förtydliganden efterfrågades på underlag.

Förhandlingarna återupptas 15 januari klockan 08.30.

Senast granskad:
Senast granskad: